Thursday, November 27, 2014

eLT Math2 - Senarai latihan-latihan matematik.

Perisian eLT-Math2 hanya merangkumi sehingga ke latihan Unit 4 Subjek Matematik Tahun 2 KSSR. Ia hanya menekankan latihan-latihan asas pengiraan Matematik seperti mengenal nombor sehingga seribu, latihan tambah, latihan tolak dan pemahaman konsep darab.

Berikut adalah senarai latihan yang disertakan didalam aplikasi ini:

Unit 1-Nombor Sehingga 1000.
-Menyebut Nombor
-Menulis dengan angka
-Menulis dengan perkattan
-Menilai nombor dengan gambarajah.
-Menilai nombor dengan Abacus.
-Melengkapkan nombor
-Membundarkan nombor.

Unit 2-Tambah Sehingga 1000.
-Operasi tambah tahap 1
-Operasi tambah tahap 2
-Operasi tambah tahap 3

Unit 3-Tolak Sehingga 1000.
-Operasi tolak tahap 1
-Operasi tolak tahap 2
-Operasi tolak tahap 3

Unit 4-Darab.
-Kumpulan sama banyak
-Memahami kumpulan nombor
-Tambah berulang
-Mengumpul Objek
-Tambah berulang berkumpulan
-Melengkapkan persamaan darab I
-Melengkapkan persamaan darab II
-Melengkapkan operasi darab
-Melengkapkan persamaan darab III
-Melengkapkan kira darab

Latihan Sifir (Bonus)
Latihan tubi soalan-soalan darab 0 hingga 12.

Tuesday, November 25, 2014

eLT Math2 - Bagaimana memahirkan anak anda dengan hafalan sifir.

Demo pada video di bawah untuk memaparkan features yang disediakan oleh aplikasi eLT Math2 untuk membolehkan anak-anak menguasai sifir melalui kaedah "Cuba Jaya". Tahap-tahap hafalan sifir yang disediakan adalah merangkumi sifir 0 sehingga 12.

Saksikan demo melalui video yang disediakan.


TERIMA KASIH......

Saturday, November 22, 2014

eLT Math2 - Bagaimana memahirkan anak anda dengan pengiraan tambah.

Saksikan demo pada video di bawah untuk mengetahui features yang disediakan oleh aplikasi eLT Math2 untuk pengiraan tambah. Tahap-tahap penambahan yang disediakan adalah menepati topik latihan tambah untuk pelajar tahun 2 KSSR.


TERIMA KASIH. THANK YOU

eLT Math2 - Bagaimana memahirkan anak anda dengan latihan Abacus.

Adakah anda menghadapi kesukaran untuk mengajar anak anda tentang latihan Abacus. Agak sukar bukan kerana silibus ini tidak diperkenalkan pada zaman-zaman persekolahan kita dahulu. Setelah memperhalusi dengan kaedah-kaedah yang digunakan, akhirnya saya berjaya membuat transformasi kaedah latihan tersebut ke aplikasi windows.

Perhatikan demo latihan Abacus ini pada video di bawah:


TERIMA KASIH. THANK YOU