Tuesday, November 25, 2014

eLT Math2 - Bagaimana memahirkan anak anda dengan hafalan sifir.

Demo pada video di bawah untuk memaparkan features yang disediakan oleh aplikasi eLT Math2 untuk membolehkan anak-anak menguasai sifir melalui kaedah "Cuba Jaya". Tahap-tahap hafalan sifir yang disediakan adalah merangkumi sifir 0 sehingga 12.

Saksikan demo melalui video yang disediakan.


TERIMA KASIH......

No comments:

Post a Comment