Thursday, November 27, 2014

eLT Math2 - Senarai latihan-latihan matematik.

Perisian eLT-Math2 hanya merangkumi sehingga ke latihan Unit 4 Subjek Matematik Tahun 2 KSSR. Ia hanya menekankan latihan-latihan asas pengiraan Matematik seperti mengenal nombor sehingga seribu, latihan tambah, latihan tolak dan pemahaman konsep darab.

Berikut adalah senarai latihan yang disertakan didalam aplikasi ini:

Unit 1-Nombor Sehingga 1000.
-Menyebut Nombor
-Menulis dengan angka
-Menulis dengan perkattan
-Menilai nombor dengan gambarajah.
-Menilai nombor dengan Abacus.
-Melengkapkan nombor
-Membundarkan nombor.

Unit 2-Tambah Sehingga 1000.
-Operasi tambah tahap 1
-Operasi tambah tahap 2
-Operasi tambah tahap 3

Unit 3-Tolak Sehingga 1000.
-Operasi tolak tahap 1
-Operasi tolak tahap 2
-Operasi tolak tahap 3

Unit 4-Darab.
-Kumpulan sama banyak
-Memahami kumpulan nombor
-Tambah berulang
-Mengumpul Objek
-Tambah berulang berkumpulan
-Melengkapkan persamaan darab I
-Melengkapkan persamaan darab II
-Melengkapkan operasi darab
-Melengkapkan persamaan darab III
-Melengkapkan kira darab

Latihan Sifir (Bonus)
Latihan tubi soalan-soalan darab 0 hingga 12.

No comments:

Post a Comment